BỐ TRÍ CÔNG TRƯỜNG

Sau khi hoàn thành mô hình 3D cho dự án, chúng tôi cung cấp dịch vụ tạo ra mô hình toàn bộ diện tích thuộc dự án và xung quanh dự án. Lên phương án bố trí các cấu phần của công trình một cách hợp lý nhất, giảm tối thiểu mức chi phí.

Software Development Center
(BIM City)