Về BIM City

  • Về BIM CITY

    BIM CITY – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÚNG TÔI LÀ AI? BIM City – ĐH Đà Nẵng là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng (SDC). BIM City được thành lập với mục đích không chỉ giúp người học hiểu và gần hơn với công nghệ […]

    » Xem chi tiết ...

Software Development Center
(BIM City)