Khảo thí

  • TÌM HIỂU CHỨNG CHỈ AUTODESK

    TÌM HIỂU CHỨNG CHỈ AUTODESk 𝟭.𝗖𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗶̉ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘀𝗸 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶̀? – Chứng chỉ Autodesk là chứng chỉ chính hãng được cấp bởi hãng chứng minh người dùng có kinh nghiệm và kiến thức trong ứng dụng phần mềm Autodesk như Autocad, Autocad mechanical, Inventor, Revit, Civil 3D……. 𝟮. 𝗖𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘀𝗸 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗮𝗶? – […]

  • KHẢO THÍ QUỐC TẾ AUTODESK

    Từ tháng 06/2020, Trung tâm phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng (SDC) đã được IIG Việt Nam ủy quyền làm đơn vị khảo thí các chứng chỉ Autodesk quốc tế tại Việt Nam Hãng 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐝𝐞𝐬𝐤 đã cho ra đời các loại chứng chỉ nhằm xác minh được trình độ sử dụng phần […]

Software Development Center
(BIM City)