Chưa được phân loại

 • BIM MANAGER

  BIM MANAGER Là một thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu thực hiện BIM, BIM Manager đại diện cho tính lịch sử và tương lai của công ty. Việc áp dụng hiệu quả công nghệ BIM phụ thuộc vào năng lực cốt lõi và chuyên môn của BIM Manager. Vai trò và trách nhiệm […]

  » Xem chi tiết ...
 • GV HỒ MINH THUẤN

  GV HỒ MINH THUẤN Tốt nghiệp loại giỏi ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công việc hiện nay: Trưởng bộ phận Tin học Xây dựng (BIM City) thuộc Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng. Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng CENTRAL HOME. Hơn 4 năm […]

  » Xem chi tiết ...
 • Chào tất cả mọi người!

  Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

  » Xem chi tiết ...

Software Development Center
(BIM City)