Thư viện

  • Lớp học REVIT Kiến Trúc
    » Xem chi tiết ...
  • Tổng quan tình hình phát triển của BIM trên thế giới

    Tổng quan tình hình phát triển của BIM trên thế giới   Mở đầu  Mô hình Thông tin Công trình (BIM) đã và đang đem tới cho ngành công nghiệp xây dựng rất nhiều lợi ích và được áp dụng cũng như triển khai ở nhiều quốc gia. Thuật ngữ BIM bắt đầu xuất hiện […]

    » Xem chi tiết ...

Software Development Center
(BIM City)