DỊCH VỤ TRIỂN KHAI BẢN VẼ 2D CƠ ĐIỆN

Các dịch vụ MEP của chúng tôi bao gồm mô hình 3D, bản vẽ  chế tạo, bản vẽ lắp dựng, bản vẽ phối hợp, dịch vụ chuyển đổi cơ khí, bản vẽ kỹ thuật, v.v … Chúng tôi đảm bảo rằng các bản vẽ được đáp ứng theo các tiêu chuẩn ngành và các định dạng và bố cục thích hợp theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và có tay nghề cao do một người quản lý dự án cao cấp và các chuyên viên thực hiện có kinh nghiệm cho tất cả các ngành công nghiệp, thương mại và dân cư. Chúng tôi làm việc phối hợp ăn ý với đội ngũ kỹ thuật của khách hàng để đảm bảo khách hàng nhận được bản vẽ chuyên nghiệp với độ chính xác cao nhất.

Bài viết trước

Software Development Center
(BIM City)