Dịch vụ triển khai bản vẽ 2D kết cấu

Sau khi đã hoàn thành phương án thiết kế bằng mô hình 3D kết cấu, tiếp tục đến giai đoạn triển khai bản vẽ 2D.
Bản vẽ thiết kế 2D kết cấu bao gồm: mặt bằng kết cấu, bản vẽ thiết kế 2D dầm , cột, sàn, vách, móng, lanh tô, cầu thang. Chúng tôi là chuyên gia trong sản xuất tài liệu kết cấu xây dựng được thiết lập trong bản vẽ 2D theo yêu cầu để nộp hồ sơ. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn bản vẽ 2D kết cấu của bạn. Chúng tôi luôn tuân theo các tiêu chuẩn nhất quán cho tất cả các dự án để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của bản vẽ của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ triển khai bản vẽ kết cấu 2D chất lượng cao cho các khách hàng trải rộng trên toàn cầu. Chúng tôi nỗ lực để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất ​​của khách hàng. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia lập mô hình / chuyên gia sản xuất bản vẽ từ mô hình có trình độ và có tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kết cấu và làm bản vẽ 2D chi tiết. Chúng tôi thực hiện các dự án ở tất cả các cấp thiết kế bắt đầu từ các tòa nhà nhỏ, chi tiết và mô hình hóa nhà công nghiệp quy mô lớn để phân tích thiết kế các công trình bao gồm các dịch vụ như thiết kế & lập bản vẽ chi tiết kết cấu 2D, thiết kế kết cấu và mô hình hóa kết cấu 3D.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ triển khai bản vẽ kết cấu 2D cho kiến ​​trúc sư, kỹ sư, nhà lắp ráp thép, tổng thấu thi công. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và phần mềm mới nhất, và tùy chỉnh các bản vẽ theo nhu cầu cụ thể của dự  và các tiêu chuẩn được tuân thủ theo yêu cầu của thiết kế. Đội ngũ chi tiết thép có tay nghề cao của chúng tôi đảm bảo một giải pháp sáng tạo và tối ưu hóa.

Software Development Center
(BIM City)