GV HỒ MINH THUẤN

GV HỒ MINH THUẤN

  1. Tốt nghiệp loại giỏi ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  2. Công việc hiện nay:
  • Trưởng bộ phận Tin học Xây dựng (BIM City) thuộc Trung tâm Phát triển Phần mềm – Đại học Đà Nẵng.
  • Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng CENTRAL HOME.
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và thực hiện công trình BIM.
  • Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án BIM 3D bằng REVIT cho tập đoàn nước ngoài.
Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Giảng viên khác

Software Development Center
(BIM City)