GV MAI BÁ NHẪN

GV MAI BÁ NHẪN

✓ Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo DTC
✓ Phó giám đốc Công ty TNHH Kiến Trúc Khoa Trần
✓ Giảng viên Bộ môn dự toán tại DTC
✓ Chủ nhiệm CLB Dự Toán DTC
✓ Kinh nghiệm lập dự toán cho hơn 500 công trình giá trị từ 1 tỷ -> 6000 tỷ
✓ Tác giả cuốn sách: Giáo Trình Dự Toán Thực Hành Cơ Bản Và Chuyên Sâu (NXB Xây dựng)

Giảng viên khác

Software Development Center
(BIM City)