GV NGUYỄN HỮU THẮNG

GV NGUYỄN HỮU THẮNG

  • Kỹ Sư xây dựng, Tốt Nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
  • Năm 2016 – nay: Làm việc tại Công ty TNHH Vacs Việt Nam.
  • Kinh nghiệm 4 năm trong lĩnh vực BIM, Tham gia các dự án BIM của Japan: Dựng mô hình Bim (Revit, Civil3d, Infrawork), Lập tiến độ, movie( Naviswork).
  • Có thời gian công tác, làm việc tại Nhật Bản.
  • Tham gia chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên Đại học Đà Nẵng trong lĩnh vực BIM.
  • Sử dụng thành thạo Revit, Naviswork, Civil3d, Infrawork, Autocad.
Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Giảng viên khác

Software Development Center
(BIM City)