GV NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

GV NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

  • Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
  • Giảng viên khoa Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng từ năm 2012.
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn: Autocad, sap, etab, vẽ kỹ thuật, …
Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Giảng viên khác

Software Development Center
(BIM City)