GV TRƯƠNG QUỐC BÌNH 

GV TRƯƠNG QUỐC BÌNH 

 1. Là một người giàu kinh nghiệm trong ngành Kiến trúc và Xây dựng với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc. Đã từng hợp tác tư vấn, đào tạo và triển khai quy trình BIM cho nhiều công ty lớn.
 2. Tiên phong trong lãnh vực BIM tại VietNam và là diễn giả chính trong các chương trình sự kiện tư vấn BIM của các đối tác Vàng Autodesk tại VN
 3. Trình độ chuyên Môn : kỹ sư cơ Điện, Có các chứng chỉ cao cấp của Autodesk như
  • Chứng chỉ Autodesk Professional Architectural
  • Chứng chỉ Autodesk Professional MEP
  • Chứng chỉ Autodesk Advanced MEP for Technical
  • Chứng chỉ Autodesk Instructor Training e-Course
Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Giảng viên khác

Software Development Center
(BIM City)