LẬP TRÌNH BIM TOOL

BIM City cung cấp dịch vụ lập trình BIM TOOL phong phú và mạnh mẽ có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, mở rộng chức năng cốt lõi của phần mềm hệ BIM như Revit trong mô phỏng, thiết kế phương án, quản lý xây dựng, v.v. Các chuyên gia  của chúng tôi  lập trình với bất kỳ ngôn ngữ tuân thủ .NET nào, bao gồm VB.NET, C # và C ++ / CLI. Chúng tôi sẽ giúp các bạn xây dựng một bộ công cụ hoàn chỉnh và mạnh mẽ có thể giải quyết bất kỳ nhu cầu thực tế trong công việc của  các bạn.

Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)