Mô hình BIM

Dịch vụ mô hình BIM 3D (trên cả 3 bộ môn: kiến trúc, kết cấu, cơ điện) là một trong những dịch vụ cốt lõi của chúng tôi. BIM City phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng từ các tổ chức chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đến tổng thầu xây dựng. Chúng tôi sẽ nhận dữ liệu đầu vào từ những bản 2D như CAD, JWW hoặc PDF, đến những file point cloud và mô hình hóa chuyển sang định dạng BIM 3D với các phần mềm khác nhau.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)