Phối hợp BIM

Khi thực hiện một dự án sử dụng mô hình BIM thì tất cả các thành phần tham gia dự án trong nhưng giai đoạn khác nhau có thể được thực hiện song song, phối hợp chặc chẽ với nhau. Đối với những bản vẽ 2D truyền thống tất cả các lỗi và thiếu sót hầu như bị bỏ qua do các bản vẽ 2D rời rạc, độc lập giữa các thành phần; để khắc phục nhược điểm này thì BIM cho phép xây dựng dự án dạng 3D, các xung đột giữa các yếu tố kiến trúc, kết cấu, cơ điện sẽ được tự động phát hiện từ đó đưa ra giải pháp tối ưu nhất để xứ lý.
BIM cho phép người dùng có thể thay đổi thiết kế một cách dễ dàng, sau khi thay đổi thì toàn bộ hệ thống công trình cũng như bản vẽ, danh mục thống kê sẽ được cập nhật một cách tự động, chính xác. BIM đảm bảo cho thay đổi của người dùng sẽ không xung đột giữa các thành phần. Như vậy BIM sẽ hỗ trợ vô cùng hiệu quả cho thiết kế, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí, cho khách hàng nhiều sự lựa chọn trong giải pháp thiết kế thi công; từ đó quyết định phương án tối ưu cho công trình.
BIM 3D xây dựng được mô hình ảo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác nhất cho toàn bộ công trình, mang lại lợi ích to lớn trong thiết kế và lập biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ, sai lệch và rủi ro được hạn chế đến mức thấp nhất.

Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)