QUẢN LÝ CHI PHÍ BIM 5D

Các mô hình ảo được tích hợp vào phần mềm phân tích chi phí 5D để lập ra chính xác chi phí cấu thành nên công trình. BIM City đặt trọng tâm mạnh mẽ cho các mô hình được đầy đủ và chính xác, trích xuất thông tin chi phí rất đáng tin cậy ở tất cả các giai đoạn của dự án.Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn phân tích chi phí chi tiết của công trình và tái mô hình nếu cần thiết để tăng lợi thế cạnh tranh trong việc giảm chi phí và vật liệu.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)