QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ BIM 4D

Lợi ích của mô hình 4D BIM:

  • Giảm thiểu rủi ro do cải thiện sự phối hợp và liên lạc giữa các cấu phần.
  • Phát hiện xung đột
  • Cải thiện thời gian cung cấp vật liệu và tiết kiệm chi phí
  • Nâng cao chất lượng

Trực quan hóa mô hình BIM 4D kết hợp dữ liệu ngày bắt đầu và kết thúc để cung cấp và lắp đặt các cấu kiện xây dựng và cho thấy tầm quan trọng của chúng liên quan đến toàn bộ dự án. Nó đã loại bỏ những thách thức liên quan đến lập kế hoạch truyền thống về trình tự xây dựng của sự hiểu lầm do thiếu trực quan hóa. Các chuyên gia của chúng tôi rất thành thạo về phần mềm phân tích 4D như Navisworks Manage, Synchro 4D và Vico office sẽ giúp các bạn quản lý tiến độ dự án thuận tiện dễ dàng, trực quan.

Bài viết trước

Software Development Center
(BIM City)