THỰC TẾ ẢO VR

Chúng tôi cung cấp công nghệ thực tế ảo VR cùng khả năng hiển thị thời gian thực trong quá trình thiết kế và lập mô hình. Các mô hình có thể được tải vào các công cụ như kính thực tế ảo, điện thoại để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi cơ hội ‘tham quan’ các cơ sở ở tất cả các giai đoạn thiết kế. Chúng tôi đặt trọng tâm vào ảo hóa để cải thiện quy trình xem xét khách hàng. Do tính chất chi tiết và toàn diện của các mô hình, công trình thực tế  thường có rất ít sự khác biệt rõ rệt giữa những gì được hình dung trong môi trường ảo và những gì được xây dựng.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Software Development Center
(BIM City)