TÌM HIỂU CHỨNG CHỈ AUTODESK

TÌM HIỂU CHỨNG CHỈ AUTODESk

𝟭.𝗖𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗶̉ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘀𝗸 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶̀?
– Chứng chỉ Autodesk là chứng chỉ chính hãng được cấp bởi hãng chứng minh người dùng có kinh nghiệm và kiến thức trong ứng dụng phần mềm Autodesk như Autocad, Autocad mechanical, Inventor, Revit, Civil 3D…….
𝟮. 𝗖𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘀𝗸 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗮𝗶?
– Các chứng chỉ chứng nhận cho bất cứ ai đang sử dụng phần mềm từ hãng Autodesk và tìm kiếm các thức xác nhận kiến thức của họ về phần mềm Autodesk. các thiết kế và các ngành công nghiệp 2D & 3D
– Phần mềm Autodesk công nhận chuyên môn và kiến thức với một cách chính thức từ Autodesk.
𝟯. 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘀𝗸 𝗻𝗮̀𝗼 đ𝗮𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉?
– Autodesk cung cấp các kỳ thi cấp chứng chỉ cho AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max Design, Maya.
𝟰. 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘀𝗸 𝗰𝗼́ 𝘀𝗮̆̃𝗻?
– Autodesk có sẵn trên toàn thế giới. hãy tìm một Trung tâm Chứng nhận Autodesk gần bạn đi đến thi hoặc truy cập website: https://bimcity.sdc.udn.vn/khao-thi-quoc-te-autodesk/ tại Việt Nam.
𝟱. Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗴𝗶̀ 𝘀𝗲̃ 𝘅𝗮̉𝘆 𝗿𝗮 𝗻𝗲̂́𝘂 𝘁𝗼̂𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝘁 𝗾𝘂𝗮?
– Nếu bạn không vượt qua, bạn sẽ nhận được một bản báo cáo điểm cho biết phần còn yếu để cải thiện. Bạn có thể sau đó kiểm tra và thi lại. Không có thời gian chờ đợi và bạn có thể mất các kỳ thi nhiều lần như bạn muốn. Bạn sẽ phải mất phí cho mỗi lần thử.
𝟲. 𝗦𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗮̂́𝗽, 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗸𝗲́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶 𝗺𝗮̃𝗶 𝗺𝗮̃𝗶?
– Một chứng chỉ professional có thời hạn là 3 năm.

Software Development Center
(BIM City)