VIEW RANGE TRONG REVIT

VIEW RANGE TRONG REVIT

Revit là một phần mềm hỗ trợ các Kiến trúc sư – Kỹ sư trong việc đưa ra ý tưởng từ cách tiếp cận trên mô hình phối hợp nhất quán. Revit là một phần mềm được xây dựng dựa theo hướng mô hình công trình thông tin BIM (Building Information Modeling). View Range là một phần trong Revit hỗ trợ cho quá trình sử dụng phần mềm được dễ dàng hơn.

View Range trong Revit

View range trong phần mềm Revit cho phép người dùng thiết lập các giới hạn khung nhìn ngang/ hiển thị vật thể trên mặt bằng. Mỗi mặt phẳng hiển thị đều có thuộc tính view range (phạm vi nhìn khả dụng).

Tìm hiểu các vùng trong View Range

Floor plan: Vùng nhìn thấy Top -> View Depth

Lưu ý:

  • Cut plan:Top >  Cut > Bot
  • Những chi tiết nằm trong khoảng từ Bottom à View Depth không thể quét chọn được mà phải chọn trực tiếp.

Celling Plan: Vùng nhìn thấy Cut -> View Depth

  • Lưu ý: Ở Celling Viewdepth ở trên top ngược với Floor plan

Các thành phần của view range

Mỗi mặt phẳng ngang được xác định bởi những giới hạn là Top, Cut Plane, and Bottom.

  • Top và Bottom trong mặt phẳng ngang giới hạn mặt trên và mặt dưới của View Range.
  • Cut Plane là mặt cắt xác định chiều cao khả dụng của khung nhìn. Tại đây các vật thể được hiển thị lên mặt phẳng.

-> Đây là 3 giới hạn để định nghĩa View Range trong Revit.

View depth là một mặt phẳng bổ xung vượt quá phạm vi khung nhìn chính. Thay đổi độ sâu hiển thị để hiển thị những vật thể nằm phía tầng dưới. Mặc định thì View depth trùng với Bottom.

Thể hiện trên mặt bằng hiển thị của View Range trong Revit

Các đối tượng nằm trong “Cut plan”:

C1: Điều chỉnh nét trong phần Cut của Object Stypes

C2: Điều chỉnh nét trong hộp thoại Visibility

Các đối tượng trong khoảng Cut Plan -> Bottom:

Tương tự Cut plan nhưng chỉnh trong phần Projection

Các đối tượng trong khoảng bottom -> View Depth:

Hiệu chỉnh nét Line Style

Điều chỉnh nét <Beyond>

Phần mềm Revit trong hệ thống thông tin công trình BIM đã và đang hỗ trợ đắc lực cho các đối tượng sử dụng thông qua những tính năng, hỗ trợ trong phần mềm. Khi sử dụng Revit, người dùng cần chú ý đến những thao tác cơ bản nhưng cần thiết như View Range.

=> Nắm trọn các kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng Revit ngay tại các khóa đào tạo:

  • 10 Tháng Mười Hai, 2020
  • Chuyên mục: Tin tức

Software Development Center
(BIM City)